Jurij Andropov - tajnyj vchod v Kremlʹ

Författare
Vladimir Borisovič Solovʹev
(V. Solovʹev, E. Klepikova)
Språk
Ryska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Severin 1995 Ryssland, Sankt-Peterburg 330 sidor. 5-7293-0001-8