Juris och oeconomiæ adjunctens i Upsala mag. Pehr Nic. Christiernins Svar till några påminnelser, som utkommit emot hans föreläsningar, angående den i Svea rike upstigne wäxel-coursen, jämte botemedlen till hämmande af dess skadeliga - uplöpande: hvilket innehåller 1:o ett företal tillika med status controversiæ. 2:o en saga om alnmåttet och rephandlaren. 3:o en omständelig vederläggning af påminnelserna. 4:o en förklaring öfver några tvifvelsmål i samma ämne utgifne : af P.T. 5:o bihang om myntets indelning efter decimaler. 6:o en förtekning på de vigtigaste saker och frågor, som häruti afhandlas och undersökas. Tryckt i Upsala år 1763. Akademiska tryckeriet. (S. ii32: Tryckt i Upsala år 1763.)

Författare
Pehr Niclas Christiernin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Akademiska 1763 Sverige, Uppsala xvi, 78, ii36 sidor. 4:o.