Jurisprudence

Författare
Reginald Walter Michael Dias
(R.W.M. Dias)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Butterworth 1976 Storbritannien, London 709 sidor. 0-406-57427-8, 0-406-57429-4
Butterworths 1970 Storbritannien, London 606 sidor.
Butterworths 1964 Storbritannien, London 556 sidor.,23cm