Just Stuff A, Textbook

Lättillgängligt och lättarbetat!Här blandas lekfull inlärning som engagerar och aktiverar med struktur och layout som inte tillåts störa och avleda uppmärksamheten. Just Stuff är ett läromedel för engelska som stöttar och förenklar språkinlärningen för elever som läser extra engelska, t.ex. språkvalsengelska. Materialet är gjort med speciell medvetenhet om vad som hjälper elever med läs- och skrivproblematik. Den anpassningen underlättar inlärningen för alla elever. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Andy Coombs
(Andy Coombs, Anders Lidén, Sarah Schofield.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2008 Sverige, Stockholm, Ungern 96 sidor. ill. 30 cm 1 CD 978-91-47-08216-2, 978-91-47-90414-3