Justitia och Clio - årets skärvor från skrivbord och katedrar

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Å Modéer)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Corpus iuris 1990 Sverige, Lund 216 sidor. : ill. 21 cm 970079-4-3 (Invalid)