Justitiae-cancellers-embetets circulaire till samtlige lands- och stads-fiskalerne i riket, angående noggrann tillsyn å efterlefnaden af författningarne i fråga om försäljning af arsenik, m. m. Gifvet Stockholm den 6 junii 1838

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1838 Sverige, Stockholm, 1838. Tryckt hos P. A. Norstedt & söner, kongl. boktryckare 3 sidor. 4:o