Källkritik för Internet

Författare
Göran Leth
(Göran Leth och Torsten Thurén.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Styrelsen för psykologiskt försvar, Tryck tryckindustri 2000 Sverige, Stockholm, Solna 151 sidor. ill. 25 cm