Kända skåningars godbitar

Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
UF-Decem, Spyken, Berling 1987 Sverige, Lund, Lund 46 sidor. ill. 25 cm