Kängsbo, jordkällare - Antikvarisk kontroll. Kängsbo 1:3, Kumla socken, Västmanlands län, Västmanland

Författare
Anders Eriksson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2001 Sverige, Västerås 7 sidor.