Känslan som figurer och bilder - en huvudlinje i Hjalmar Söderbergs författarskap till och med Doktor Glas

Författare
Göran Leth
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Inst. för nordiska språk 1984 Sverige 68 sidor.