Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer - erfarenheter, etik och metod

Författare
(DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige red. Christine Fredriksen, Åsa Stenström & Piamaria Hallberg.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
DOSS – Dokumentation av Samtida Sverige Västarvet, Västra Götalandsregionen 2017 Sverige, Vänersborg 99 sid. ill.