Känsloresan - barns fantasi- och känsloutveckling genom musikupplevelser

Författare
Tommie Haglund
(Tommie Haglund & Elisabet Löfberg Haglund i samarbete med Paul Bergman och Annelie Waldau, Stiftelsen ICDP Sweden.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
ICDP, Bulls Graphics 2017 Sverige, Stockholm, Halmstad 72 sidor illustrationer 23 cm 978-91-980068-5-8
Rädda barnen, Scandbook 1996 Sverige, Stockholm, Falun 76 sidor. ill. 23 cm