Käre Gustaf! Högädle Herr Fröding! - 265 brev till Gustaf Fröding

Författare
(Valda och presenterade av Germund Michanek.)
Genre
Bok, Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1988 Sverige, Stockholm, Stockholm 313 sidor. ill., faks. 25 cm