Kärlek och andra noveller

Författare
Jurij Karlovič Oleša
(Jurij Olesja övers. och inledning Nils Åke Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1967 Sverige, Stockholm 111 sidor.
Tiden 1961 Sverige, Stockholm 111 sidor. 91-550-0355-9