Kärlek och det under(bar(n)a) livet

Författare
Jonny Karlsson
Genre
satire, humor
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Books on Demand 2020 Sverige 978-91-7463-929-2
BoD cop. 2013 Sverige, Stockholm 56 sidor. 978-91-7463-928-5