Kärlek och familjeliv enligt islam - fakta och värderingar kring islam

Det finns mer än en miljard muslimer i världen. Den här boken handlar om vad dessa människor kan ha gemensamt vad gäller synen på sexualitet, äktenskap, barnuppfostran, utbildning m m.

Författare
Jan Samuelsson
(Jan Samuelsson och Åsa Brattlund.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur, Scandbook 1996 Sverige, Stockholm, Falun [2], 147 sidor. 22 cm