Kärlek och svek - en roman

Författare
Ingrid Tollgerdt-Andersson
(Ingrid Tollgerdt-Andersson.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tollgerdt, Scandbook 2015 Sverige, Båstad, Falun 222 sidor. 22 cm 978-91-979148-7-1