Kärleken, äktenskapet och hemmet - Innehållande poem, citat, berättelser och föredrag af Es. Tegnér, A. Tennyson, Onkel Adam

Författare
Carl Olof Peter Lindström
(Samlade och utgifna av C. O. P. Lindström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1900 Sverige, Örebro 88 sidor.
1897 Sverige, Örebro