Kärleken begär icke

Författare
Hedwig Courths-Mahler
(Hedwig Courths-Mahler övers.: K. Strandberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1976 Sverige, Stockholm 156 sidor. 18 cm 91-32-41300-9
Kometförl. 1966 Sverige, Stockholm 224 sidor.