Kärleken ger seger

Författare
Pamela Wynne
(Från engelskan av Emilie Kullman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1934 Sverige, Stockholm 283,(1)s