Kärlekens möjlighet - skönlitterär gestaltning och teologisk reflektion hos François Mauriac och Lars Ahlin

Författare
Maria Essunger
(Maria Essunger.)
Genre
theses
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Acta Universitatis Upsaliensis, Elander Gotab 2005 Sverige, Uppsala, Stockholm xiii, 406 sidor. 25 cm