Kärleksdikter

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Johan Ludvig Runeberg dikturval av Peter & Maria Björkman)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Daisy 2000 Sverige, Uppsala 36 sidor. 21 cm 973778-4-8 (Invalid)