Kärlväxtfloran i odlingar av Salix jämfört med traditionella jordbruksgrödor

Författare
Åse Sigyn Augustson
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Department of Short Rotation Forestry, Swedish University of Agricultural Sciences 2004 Sverige, Uppsala 18 sidor. 91-576-6619-9