Kärnkraftsidans information före och under kärnkraftsdebatten

Författare
Per Borgström
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1978 Sverige, Lund 62 sidor.