Kärnvapen

Författare
(Redaktör: Ulf Ivarsson redaktionskommitté: Tor Larsson ... teckningar: Magnus Aspelin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Försvarets forskningsanstalt, Ljungföretagen 1990 Sverige, Stockholm, Örebro S. 3-82 ill. (huvudsakligen i färg), diagr., kartor i färg 24 cm