Köksväxtodling - Handledning vid köksväxters odling på fritt land och under glas

Författare
Gustaf Lind
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1932 Sverige, Stockholm 203 sidor. : ill. 19 cm
Wahlström & Widstrand 1919 Sverige, Stockholm 225 sidor.
Wahlström & Widstrand 1915 Sverige, Stockholm 255 sidor.
Wahlström & Widstrand 1908 Sverige, Stockholm 267 sidor.