Köksväxtodling - Anvisningar utarbetade för J.U.F. i Västerbottens län. Illustr.

Författare
Nils August Tärnvik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1935 Sverige, Umeå