Köksväxtodling - anvisningar utarb. för J. U. F. i Västerbottens län

Författare
Nils Tärnvik
(Nils Tärnvik och Edvin Forsgren)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nyheternas tr. 1938 Sverige, Umeå 41 sidor. : ill.
1935 Sverige, Umeå