Köksväxtodling - handbok i köksväxternas odling för trädgårdsodlare och trädgårdsundervisningen i Finland

Författare
Ossian Lundén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1919-1920 Sverige, Stockholm 2 vol. (720 sidor.)
Norstedt 1913 Sverige, Stockholm 652 sidor. ill., tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan