Köksväxtodling - kortfattad vägledning vid odling av de viktigaste köksväxterna för det egna hushållets behov

Författare
(Efter uppdrag av Statens Livsmedelskommission utarbetad av byrådirektör Nils Sonesson i samverkan med statsagronomen fil. lic. R. Lamm vid Alnarps lanbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lantbruksförbundets tidskriftsaktiebolag 1941 Sverige, Stockholm 32 sidor. ill. 20 cm.
A.-B. Nyheternas tr. 1935 Sverige, Umeå 39s : Ill