Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg - 1866-1952-1966

Författare
Henrik Ahlberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
KUJ museifören., Reklamtr. 1981 Sverige, Köping, Köping [24] sidor. ill. 22 cm