Körkortets ABC - praktiska övningar med teori och 160 kontrollfrågor

Författare
Nils Gösta Bäck
(Nils Gösta Bäck teckningar: Mattias Liljedahl.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LT, Centraltr. 1997 Sverige, Stockholm, Borås 152 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 24 cm