Källor till Sveriges historia D. 1, 1350-1721 : aktstycken - för skolbruk

Författare
(Utgivna av Artur Evers och Wilhelm Tham.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Svenska bokförl./Norstedt 1942 Sverige, Stockholm iv, 124 sidor.