Kärlsymposium - diabetesangiopati Bofors 1965

Författare
(Red. av S.-E. Fagerberg, P. Nordqvist)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
AB Bofors, Nobelkrut 1966 Sverige, Bofors 90 sidor. : ill.