KRJ 100 - kort historik över järnvägen Klippan-Eslöv hundra år efter det första öppnandet

Författare
Gunnar Sandin
(Sammanställd av Gunnar Sandin.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Museifören. Klippan-Ljungbyheds järnväg, Grafo tr. 1992 Sverige, Klippan, Simrishamn 88 sidor. ill., kartor, tab. 21 cm