KRU 1, Om kundgemensam utvärdering av tjänster i företagshälsovården - kvalitet, resultat, utvärdering

Författare
(Torsten Karlsson, Bernt Å Petersson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statshälsan (SH, Arbetsmiljöfonden, Ord & form 1990 Sverige, Karlskrona, Stockholm, Uppsala 50 sidor.