Kabelgrävning i Dingtuna samhälle - särskild arkeologisk utredning samt förundersökning i form av schaktningsövervakning : Dingtuna-Råby 2:1, Talvsta 1:1, Östjädra 1:3, 1:4, 1:7, 1:12, Dingtuna socken, Västmanland

Författare
Ulf Alström, 1950-
(Ulf Alström, Kaisu Anttila)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2002 Sverige, Västerås [8] sidor. : ill.