Kaerlighedens Gaade - Roman

Författare
Lucie Lagerbielke
(Autor. Overs. fra Svensk)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1912 Danmark, København 268 sidor.