Kaj Engström - Liv och konst

Författare
Tina K. Persson
(Tina K. Persson, Stefan Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Votum Förlag 2023 Sverige 168 sidor illustrationer 978-91-89021-99-0