Kaj Franklin

Författare
Kaj Franklin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Orosdi-Back 2016 Sverige, Stockholm 1 volym (opaginerad) huvudsakligen illustrationer 24 cm 978-91-86593-85-8