Kaj Piehl - skisser av bland andra Yngve Andersson

Författare
Kaj Piehl
(Text: Lasse Brunnström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
s.n. 199? , s.l ca 100 sidor. (huvudsakl. pl.-s.)