Kaja im Sommerhaus

Originaltitel
Kajsa, Annika och Toni
Författare
Jeanna Oterdahl
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gundert 1963 Tyskland, Hannover 76 sidor.