Kaja und das Schlüsselkind

Originaltitel
Kajsa och nyckelbarnet
Författare
Jeanna Oterdahl
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gundert 1961 Tyskland, Hannover 78 sidor.