Kajas erste Reise

Originaltitel
Kajsa reser till Solköping
Författare
Jeanna Oterdahl
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gundert 1962 Tyskland, Hannover 78 sidor.
Gundert 1960 , Hannover 78, (2) sidor. Ill.