Kajmuren vid Stadsparken II - arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämning Västerås 232:1, Västerås 1:1, Västerås stadsförsamling, Västerås kommun, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2010 Sverige, Västerås 10 sidor. ill. 978-91-7453-017-9