Kajmuren vid Stadsparken - en grundlig undersökning : antikvarisk kontroll : RAÄ 232:1, Västerås 1:1, Västerås stadsförsamling, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen 2009 Sverige, Västerås 11 sidor. ill. 978-91-86255-36-7