Kako je tata osvojio mamu - Halo, ljubavi

Författare
Miro. Gavran
Språk
Kroatiska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mozaik knjiga 2015 Kroatien, Zagreb 191 sider : ill. 978-953-14-1450-0