Kalahariserien - Del 1: Människans natur

Författare
Lasse Berg
Genre
politik och debatt, Samhälle, E-böcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront 2014 Sverige 375 sidor. 978-91-7441-425-7