Den gyllene kokboken - Innehållande: Lilla hjälpredan i köket, Söndagsmat, Kalas- och hvardagsmat

Författare
Ingeborg Zethelius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hökerberg 1911 Sverige, Stockholm [2], 156, 94, 155 sidor. 17 cm
Hökerberg 1910 Sverige, Stockholm 160, 94, 155, 112 sidor. 17 cm
Hökerberg 1906 Sverige, Stockholm 155 sidor.