Kalkningar i Eksjö kommun 1994-1996 - måluppfyllelse och effekter : en rapport från kalkningsverksamheten i Jönköpings län

Författare
Yvonne Liliegren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Länsstyr. i Jönköpings län 1997 Sverige, Jönköping 46 sidor.